Ambasador z wizytą w Teatrze Cieszyńskim

11 listopada w Teatrze Cieszyńskim w Czeskim Cieszynie gościła ambasador Rzeczpospolitej Polski w Republice Czeskiej, Barbara Ćwioro. Z okazji Święta Niepodległości Scena Polska Teatru Cieszyńskiego zagrała „Fantazję Polską” Macieja Wojtyszki w reżyserii Bogdana Kokotka.

Na widowni zasiedli w niedzielny wieczór prezesi wszystkich polskich organizacji działających na Zaolziu, przedstawiciele władz samorządowych, ludzie kultury, a także sportu. Polską dyplomację reprezentowali ambasador Polski w Pradze Barbara Ćwioro i konsul generalny RP w Ostrawie, Janusz Bilski. Uroczystość w Teatrze Cieszyńskim uświetnił występ chóru MK PZKO w Stonawie.
W pierwszych słowach swojego wystąpienia ambasador przypomniała historię odzyskania przez Polskę niepodległości. Następnie dodała, że w tym szczególnym dniu powinna nam towarzyszyć pamięć o wszystkich tych, którzy choćby w najmniejszy sposób przyczynili się do odzyskania i utrzymania niepodległości Polski. 
Później Barbara Ćwioro podsumowała swoją trzydniową wizytę na Zaolziu, która była pierwszą podróżą dyplomatyczną nowej ambasador. – Przez ostatnie dni miałam okazję i przyjemność poznania tu na Zaolziu wspaniałych ludzi, którzy niestrudzenie pracują na rzecz podtrzymywania i przekazywania polskości kolejnym pokoleniom – powiedziała Ćwioro. – Na własne oczy zobaczyłam owoce ciężkiej pracy tych osób i bardzo cieszę się, że mogłam tu przyjechać – dodała, dziękując nie tylko za zaproszenie, ale także codzienną pracę na rzecz polskości na Zaolziu. – Chciałabym zapewnić, że to, co państwo tu robicie ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia Polski i obiecuję, że będziemy dalej was w tym spierać – zaznaczyła ambasador. 
Następnie Barbara Ćwioro wyraziła zadowolenie, że to ważne dla Polaków święto może spędzić właśnie w Teatrze Cieszyńskim. – Scena Polska jest unikatowym na skalę światową osiągnięciem. To jedyny działający poza granicami naszego kraju zawodowy teatr polski – zaznaczyła, podkreślając, że bez dużej pracy i zaangażowania już kilku pokoleń artystów i społeczników ta scena nie mogłaby działać. – Dziękuję dyrekcji Teatru i kierownictwu Sceny Polskiej za podejmowanie nowych inicjatyw na rzecz rozwoju polsko-czeskiej współpracy i kontynuowania tego, co wspólnie osiągnęliśmy we współpracy Polski z Republiką Czeską. A także za to, że możemy tu, w tym szczególnym miejscu, obchodzić narodowe święto – dodała. 
15 / 11 / 2018
Małgorzata Bryl-Sikorska

Czytaj też:

Co o tym sądzisz